Zoeken

Bijvoorbeeld Stageplaats, Aanmelden Werk-studie project

Hoe transformeren we van een lineaire naar een circulaire economie?

  • Donderdag 14 juli 2022
Binnen de BouwAcademie Amsterdam blijven we ons verdiepen in alle innovaties en ontwikkelingen op het gebied van circulaire materialen en bio-based bouwen. Deze kennis delen we tijdens de verdiepende kennissessies met ons netwerk. Tijdens de verdiepende sessie binnen het thema Circulair Renoveren & Restaureren aandacht voor Circulaire Tenders. 

Definitie van circulariteit

Dat circulariteit een hot item is, is niets nieuws. In veel tenders wordt gevraagd wat je denkt te doen aan circulariteit binnen je technisch vakgebied. Om te begrijpen waar de opdrachtgever naar op zoek is, moet je eerst kijken wat hij precies bedoelt. De termen duurzaamheid, circulariteit en hergebruik worden veel door elkaar gebruikt. Daarom een aantal definities. Duurzaamheid betekent dat iets weinig aan slijtage onderhevig is of dat het milieu minimaal belast wordt (duurzame energie). Hergebruik (recycling) betekent dat je afval als grondstof gebruikt voor nieuwe producten. Circulariteit gaat veel verder. Circulariteit betekent dat alle ketens gesloten zijn. Producten kunnen tot in componenten of zelfs grondstoffen uit elkaar gehaald worden, die dan opnieuw worden gebruikt. Er is geen afval meer.

Bio-based bouwen een van de antwoorden richting 100% circulaire economie

Een van de experts op dit gebied is Norbert Schotte van Alba Concepts, een jonge, duurzame onderneming die zich richt op drie activiteiten: advisering, management en projectontwikkeling rondom circulariteit. Vorig jaar heeft hij de Gideons-beweging opgericht om de transitie naar een duurzame sector te versnellen. Tijdens de verdiepende sessie schetste Schotte helder de huidige situatie waarin 90% is gebaseerd op een lineaire economie en slechts 10% op een circulaire economie. Terwijl gesteld wordt dat onze economie in 2050 100% circulair dient te zijn. Het grote vraagstuk: ‘Hoe gaan we daar gezamenlijk komen?’ stond hierin centraal. Wat is er nodig? Wat kunnen we met elkaar oppakken? Tegen welke uitdagingen lopen we aan? En wat kunnen we van elkaar leren? Een van de belangrijke onderwerpen hierin is bio-based bouwen ofwel bouwen met hernieuwbare materialen zoals hout.

Naast Norbert Schotte betraden Ilse Van Andel van Eigen Haard en Eric Leijten BSc en Paulina Logchies van Logchies Renovatie en Onderhoud B.V. het podium om hun kennis, ervaring en visie met ons innovatienetwerk te delen.

<-------