Zoeken

Bijvoorbeeld Stageplaats, Aanmelden Werk-studie project

Amsterdamse bouwers en studenten buigen zich samen over digitalisering

  • Maandag 1 mei 2023
Digitalisering en technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op de bouw. Vandaar dat de BouwAcademie Amsterdam en de afdeling Amsterdam hier dinsdag 25 april een speciale themabijeenkomst aan wijdden.

‘Samen leren digitaliseren’ was de treffende titel van de bijeenkomst van 25 april. Treffend omdat niet alleen leden van de afdeling Amsterdam waren uitgenodigd, maar ook studenten van de BouwAcademie Amsterdam. Plaats van handeling was het inspirerende BouwLab R&Do in Haarlem, waar de technologische innovaties als het ware voor het oprapen liggen.

Ethische vraagstukken

Met presentaties door Arjan Walinga van Bouwend Nederland en Ties van Bruinessen van RoboHouse over respectievelijk de trends en ontwikkelingen in digitalisering en de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen, werd de deelnemers een boeiend beeld van heden en toekomst geschetst. Verrassend was ondermeer dat veel trends en ontwikkelingen in de bouw en infra meer met digitalisering te maken hebben dan met materiaal en materieel. BIM, AI, werken in de cloud, Big Data en dergelijke hebben een veel grotere impact op hoe er gewerkt en gebouwd wordt. Mogelijkheden in hardware en software hebben bijvoorbeeld werkzaamheden verplaatst van kantoor naar bouwplaats, en het verzamelen van informatie over bouwwerken roept ethische vraagstukken op. Data gaat immers niet alleen over gebouwen, maar ook over de gebruikers ervan; en dat brengt de vraag met zich mee hoe je met die gegevens moet omgaan.

Impact op vaardigheden en opleidingen

Het was boeiende materie die voor veel vragen zorgde. Onder meer over wat dit betekent voor de bouwarbeidsmarkt. Die is namelijk ook in beweging en er is een grote behoefte aan goed geschoold personeel; zowel aan werknemers met een fysiek beroep alsook werknemers die toegerust zijn om met de nieuwe digitale toepassingen om te gaan. Deelnemers wilden dan ook  graag weten wat het betekent voor de skills die nodig zijn voor werken in de bouw van nu en morgen, en studenten waren erg benieuwd wat dat betekent voor de opleidingen die ze volgen.

De interessante bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door BouwLab R&Do zodat de deelnemers met eigen ogen konden zien hoe een aantal van de ontwikkelingen die die middag waren genoemd, er in het echt uitzien.

BouwLab R&Do

BouwLab R&Do is een unieke plek in de Metropoolregio Amsterdam waar wordt geëxperimenteerd, ge-co-creëerd (MKB)-ondernemingen uit de bouwsector. BouwLab is de perfecte proeftuin om laagdrempelig, zonder spelregels direct aan de slag te gaan met de nieuwste technologie voor verdere digitalisering en industrialisering van de complete bouwketen. Dus voor zowel de architecten tot de toeleveranciers, bouwbedrijven en alles ertussenin.

<-------