Zoeken

Bijvoorbeeld Stageplaats, Aanmelden Werk-studie project

BouwAcademie Amsterdam start met kick-off Verduurzaming & Circulaire Renovatie

  • Woensdag 18 mei 2022
BouwAcademie Amsterdam organiseerde afgelopen voorjaar het eerste kick-off event voor haar innovatienetwerk onder de noemer Verduurzaming & Circulaire Renovatie. Er kan immers al veel meer op het gebied van circulair en bio-based bouwen dan de deelnemers dachten. Plaats van handeling was Brandweerkazerne Dirk aan de Hobbemakade in Amsterdam. Heel toepasselijk om daar over verduurzaming en circulaire renovatie te praten, want het pand wordt momenteel gerestaureerd door Koninklijke Woudenberg.

Amsterdam staat voor de mega-opgave om de woningvoorraad te verduurzamen en de CO2 uitstoot terug te dringen. Daar zijn innovatieve bouwconcepten en duurzame bouwmaterialen voor nodig én mensen die dergelijke vernieuwingen implementeren en toepassen. Het Innovatienetwerk Verduurzaming & Circulaire Renovatie van de BouwAcademie Amsterdam wil daar een bijdrage aan leveren. In het netwerk komen MKB-bedrijven, leveranciers, woningcorporaties, gemeente, onderwijs- en kennisinstellingen en studenten samen om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren.  De afgelopen maanden zijn in inventarisatiesessies met leden, opdrachtgevers, de gemeente en kennisinstellingen de thema’s opgehaald die in een reeks kennisbijeenkomsten en verdiepingssessies aan de orde komen.

Sprekende voorbeelden

Thema van deze eerste kennissessie was circulaire en bio-based materialen. Bob Geldermans van de Universiteit van Antwerpen, en voorheen ook hoogleraar aan de TU Delft, vertelde in een uur over de noodzaak van circulair bouwen en de transitie naar bio-based materialen. Een razend interessant en zeer geanimeerd verhaal met legio voorbeelden. Zo vertelde hij over projecten van studenten die mycelium (een netwerk van schimmels) gebruiken als bouwmateriaal. Ook ging hij in op hoe je efficiënter gebruik kan maken van beton door het materiaal alleen daar te gebruiken waar de draagkracht daadwerkelijk nodig is. 
Boeiende materie voor alle circa zestig aanwezigen: studenten en docenten van de bouwopleiding van het ROC van Amsterdam en het opleidingsbedrijf Bouwmensen, aannemers en vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam. Vooral die laatste groep sprak Geldermans nadrukkelijk toe. Zij zijn volgens hem immers degenen die deze transitie sneller een stap verder kunnen brengen.

Bio-based bouwmaterialenmarkt

Dat er al heel mooie ontwikkelingen zijn op het gebied van circulaire en bio-based materialen, liet een viertal bedrijven zien op de aansluitende materialenmarkt. Velux vertelde over de circulaire kozijnen die het bedrijf maakt én over hoe het bedrijf in 2041 historisch CO2 neutraal wil zijn. Dat houdt in dat Velux haar volledige CO2 footprint sinds de oprichting , ruim 75 jaar geleden,  heeft gecompenseerd. Isovlas gaf tekst en uitleg over het isolatiemateriaal dat ze maken van afval uit de linnenindustrie. Prosuber presenteerde diverse kurkproducten die als isolatiemateriaal en wandafwerking kunnen worden ingezet. Phomi liet de deelnemers kennis maken met een scala aan producten op basis van gemodificeerde klei voor de bekleding van gevels, wanden, plafonds en vloeren. De materiaalpresentaties ontlokten veel enthousiaste reacties: "Geweldig dat dit er al is, we kunnen het meteen al toepassen!), klonk het bijvoorbeeld uit de hoek van de aannemers. 

Veel animo voor het vervolg

Verhaal van Geldermans en de materialenmarkt zorgden voor een hoopvolle stemming en veel enthousiasme en energie om de volgende stap te zetten. Niet verwonderlijk dus dat er veel animo is voor de verdiepingssessies die op deze kick-off volgen. Data van die vervolgbijeenkomsten waren nog niet bekend maar dat belemmerde de deelnemers niet om alvast in te tekenen.

<-------