Zoeken

Bijvoorbeeld Stageplaats, Aanmelden Werk-studie project

'Mijn kracht ligt in het verbinden van verschillende werelden'

  • Donderdag 1 september 2022
Per 1 september is Vincent Zijlstra in dienst getreden bij MBO College Westpoort van het ROC van Amsterdam (ROCvA) als accountmanager van de BouwAcademie Amsterdam (BAA). Er liggen namelijk nogal wat uitdagingen voor de bouw in de regio Amsterdam. Verduurzaming, het verhogen van de instroom in het onderwijs én bij de bouwbedrijven, kennisdeling over innovatie en betere afstemming tussen onderwijs en praktijk zijn daarbinnen belangrijke topics. 

Na een studie Human Resource Management, een korte periode als HR-adviseur en een baan als docent-onderzoeker aan de HvA, werkte Vincent vier jaar lang als Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij Bouwend Nederland, de branchevereniging voor de bouw en infra. Vanuit die rol  was hij betrokken bij de totstandkoming van de BouwAcademie Amsterdam. De rol van verbinder tussen de verschillende partijen in dit speelveld is hem op het lijf geschreven. Enthousiast vertelt hij over zijn nieuwe functie en de toekomst van de BAA. 

Wil je jezelf even kort voorstellen?
“Ik ben Vincent Zijlstra, 38 jaar, getrouwd, en heb drie kinderen. Ik ben opgegroeid in Blaricum, maar woon als bijna mijn halve leven in Amsterdam. Sinds 2014 woon ik in Amsterdam Noord.”

Je achtergrond ligt in de HR en de bestuurskunde
“Ja. Leren, werken en hoe dat met verschillende partijen te organiseren, dat is echt mijn achtergrond. Daar ligt denk ik ook mijn kracht. In het verbinden van verschillende werelden.”

Was je al eerder werkzaam in de wereld van bouw en techniek?
“Voor ik bij Bouwend Nederland werkte niet. Maar daar ben ik veel bij bouwbedrijven geweest om te praten over onderwijs en de arbeidsmarkt. Ik was eigenlijk de belangenbehartiger van bouw- en infrabedrijven richting overheden en opleidingsinstituten op dat thema. Over instroom in het onderwijs, HR-beleid, duurzame inzetbaarheid, zij-instroom, het docententekort. Een heel brede portefeuille.”

De vraag ligt dan voor de hand: wat neem je mee van je vorige functie dat je hier in kunt zetten?
“Ik heb op deze rol gesolliciteerd omdat het eigenlijk een verdieping is op de rol die ik had. Ik voelde dat ik wat beperkt was in mijn slagvaardigheid en in het behalen van specifieke resultaten. Omdat mijn portefeuille zo breed was en de regio zo groot. Om al mijn aandacht op de BouwAcademie te kunnen richten, leek me echt heel tof. In plaats van een uur of 8 in de week, is dat nu 32 uur. In Amsterdam, met de Amsterdamse bedrijven. Met mijn neus erbovenop.

Hoe ziet de huidige onderwijspraktijk in de bouw eruit?
“De bouw is best bijzonder georganiseerd. In de jaren ‘80 en ’90 vonden de bouwbedrijven dat het onderwijs niet voldoende aansloot op de praktijk. En toen zijn ze de opleidingsbedrijven, zoals Bouwmensen, gestart. Dat heette toen nog het samenwerkingsverband. Die hebben een heel belangrijke rol in de doorschakeling van het onderwijs naar de bedrijven. BBL-studenten gaan daar in dienst en worden uitgeplaatst bij de bedrijven. Ondertussen genieten ze het theoretisch onderwijs bij het ROCvA en het praktijkonderwijs en de loopbaanbegeleiding wordt verzorgd vanuit Bouwmensen.”

Dergelijke samenwerkingsconstructies kunnen best lastig zijn om helder naar de buitenwereld te communiceren. Geldt dat niet ook voor een PPS als de BouwAcademie?
“En dat is volgens mij de belangrijkste taak van mij de komende anderhalf jaar. Om die propositie van de BouwAcademie superscherp te krijgen. Wat doen wij nou als BAA? Welke toegevoegde waarde leveren we richting docenten, studenten en de bouwbedrijven?”

En wat is jouw rol als accountmanager in dit geheel? Wat is jouw opdracht?
“De opdracht die in de vacature beschreven stond was: 30 tot 50 bedrijven verbinden aan de BouwAcademie. Dat is mijn belangrijkste doelstelling.”

Maar partner Bouwend Nederland is als branchevereniging toch al vertegenwoordiger voor 1.000 bedrijven in de regio?
“Precies. Dit moeten we dus met elkaar nog echt concreet gaan maken. Op welke manier willen we hen verbinden? We zijn bijvoorbeeld het ‘Innovatienetwerk’ gestart. In maart hebben we onze ‘Roadmap’ gepresenteerd, op basis van allerlei sessies met stakeholders: bouwbedrijven, woningcorporaties, gemeente, kennisinstellingen. Daarin hebben we vijf thema’s benoemd waarvan de stakeholders verwachten dat daar de komende jaren veel innovatie op gaat plaatsvinden, maar waar zij eigenlijk nog best veel over zouden moeten leren.”

Hoe belangrijk is het ROCvA in deze samenwerking?
“Extreem belangrijk. Omdat het ROCvA het inhoudelijke onderwijs verzorgt. En omdat het ROCvA echt nog wel wat stappen te maken heeft als het gaat om innovatie van onderwijs en de vorm waarin dat wordt aangeboden. Het ROCvA is een soort olietanker die als geheel moeilijk van koers wijzigt. Er gebeurt enorm veel op verschillende plekken, maar als onderwijsorganisatie met bijna 40.000 studenten is er natuurlijk veel vastgelegd in regels, procedures en bureaucratie. Dat maakt innoveren soms wat lastig.”

Waar word je blij van in dit werk?
“Van de dynamiek binnen ons team van de BAA. Er zit een heel hoge energie op. Wat ik ook heel tof vind, is dat alle bijeenkomsten die we tot nog toe hebben georganiseerd supergoed bezocht worden en dat dat allemaal spin off heeft. Dat mensen het belangrijk vinden en dat het dus blijkbaar klopt met hun behoefte.

En het convenant met De Alliantie vind ik ook wel een hele mooie. Het zijn voornamelijk de timmermannen van Bouwmensen die daar aan het werk gaan. Jongens van 17, 18 - maar ook de zij-instromers natuurlijk - die daar met z’n drieën onder leiding van een leermeester van Intersel aan de slag gaan. Ze zullen worden aangestuurd door een student van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw als afstudeerproject. In tien weken renoveren ze het hele pand. Dat gaat voor mij ook heel erg over die beroepstrots. Dat je als 18-jarige door de stad kunt fietsen en zeggen: dat pand dat heb ik gewoon helemaal AA ++ gemaakt!”

Interview door Maarten Boegborn

<-------